(1)
Farida, F.; Setijadi, E. Perancangan Filter Bandpass Dengan Teknik Penggabungan Filter Lowpass Dan Highpass. sustainable 2018, 7, 32 - 38.