Idris, I., and T. Yahya. “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi”. Jurnal Selat, vol. 6, no. 1, Nov. 2018, pp. 115-24, doi:10.31629/selat.v6i1.646.