[1]
I. Idris and T. Yahya, “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, JS, vol. 6, no. 1, pp. 115–124, Nov. 2018.