Idris, I. and Yahya, T. (2018) “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Selat, 6(1), pp. 115–124. doi: 10.31629/selat.v6i1.646.