Indriani, R. I. S., Djatmika, P., & Istislam, I. (2018). Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur. Jurnal Selat, 6(1), 61-78. https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.811