Idris, I., & Yahya, T. (2018). Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Selat, 6(1), 115–124. https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.646