(1)
Idris, I.; Yahya, T. Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. JS 2018, 6, 115-124.