[1]
R. Riduan, “Laju Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus X E. lanceolatus dengan Teknik Perendaman dan Oral Recombinant Growth Hormone (rGH)”, bdp, vol. 3, no. 1, pp. 16-24, May 2019.