Riduan, R. (2019) “Laju Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus X E. lanceolatus dengan Teknik Perendaman dan Oral Recombinant Growth Hormone (rGH)”, Intek Akuakultur, 3(1), pp. 16-24. doi: 10.31629/intek.v3i1.942.