A, Rofizar, Yales Veva Jaya, and Henky Irawan. 2017. “Aplikasi Sig Untuk Pemetaan Kesesuaian Kawasan Budididaya Ikan Kerapu Menggunakan Keramba Di Perairan Laut Desa Genting Pulur Kabupaten Kepulauan Anambas”. Jurnal Intek Akuakultur 1 (1):37-50. https://doi.org/10.31629/intek.v1i1.75.