Riduan, R. (2019). Laju Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus X E. lanceolatus dengan Teknik Perendaman dan Oral Recombinant Growth Hormone (rGH). Intek Akuakultur, 3(1), 16-24. https://doi.org/10.31629/intek.v3i1.942