(1)
Riduan, R. Laju Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Ikan Kerapu Cantang Epinephelus Fuscoguttatus X E. Lanceolatus Dengan Teknik Perendaman Dan Oral Recombinant Growth Hormone (rGH). bdp 2019, 3, 16-24.