[1]
Riduan, R. 2019. Laju Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Kerapu Cantang Epinephelus fuscoguttatus X E. lanceolatus dengan Teknik Perendaman dan Oral Recombinant Growth Hormone (rGH). Intek Akuakultur. 3, 1 (May 2019), 16-24. DOI:https://doi.org/10.31629/intek.v3i1.942.