Maimunah, N. Izzati, and A. Dwinata. “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Realistic Mathematics Education Dengan Konteks Kemaritiman Untuk Peserta Didik SMA Kelas XI”. Jurnal Gantang, Vol. 4, no. 2, Oct. 2019, pp. 133-42, doi:10.31629/jg.v4i2.1530.