[1]
Maimunah, N. Izzati, and A. Dwinata, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Realistic Mathematics Education dengan Konteks Kemaritiman untuk Peserta Didik SMA Kelas XI”, jg, vol. 4, no. 2, pp. 133-142, Oct. 2019.