SUHANA, M. P.; NURJAYA, I. W.; NATIH, N. M. N. KARAKTERISTIK SEDIMEN PANTAI TIMUR PULAU BINTAN ROVINSI KEPULAUAN RIAU. Dinamika Maritim, v. 7, n. 1, p. 50-53, 24 Aug. 2018.