(1)
Suhana, M. P.; Nurjaya, I. W.; Natih, N. M. N. KARAKTERISTIK SEDIMEN PANTAI TIMUR PULAU BINTAN ROVINSI KEPULAUAN RIAU. DinMar 2018, 7, 50-53.