[1]
Suhana, M.P., Nurjaya, I.W. and Natih, N.M.N. 2018. KARAKTERISTIK SEDIMEN PANTAI TIMUR PULAU BINTAN ROVINSI KEPULAUAN RIAU. Dinamika Maritim. 7, 1 (Aug. 2018), 50-53.